Hem

Hedniska Nätverket Vitka är en ideell och partipolitiskt obunden förening som bildades sommaren 1987. Även om vi är en ideell förening vill vi ändå först och främst tacka vår norska samarbetspartner för donationer som onekligen har hjälpt oss.

HNV har under de senaste åren fungerat som ett kontaktnät för hedningar över hela landet. Meningen är också att HNV och tidningen skall kunna ge medlemmarna litteraturtips, nyheter, arbetsidéer och adresser till diverse kurser och föreningar.

HNV har inte för avsikt att bedriva sekterism eller följa något manifest för tron. Vi vill dra till oss alla linjer som wicca, shamanism, hedendom, häxor, magiker, druider, jordreligioner, och liknande som vördar Gudinnan, Guden, naturen och Moder Jord.

HNV vill uppmuntra och främja kontakter mellan ensamt arbetande personer samt hjälpa till med att organisera cirklar, träffar m.m.

HNV vill även samarbeta och upprätthålla god kontakt med liknande förbund i Sverige och utomlands.

HNV tar helt avstånd från all slags skademagi. Vi vill stimulera till en öppen debatt utan personangrepp. En förening där vi alla kan få stöd av varandra och utbyta kunskaper och erfarenheter.

I HNV har vi en humanistisk och demokratisk livssyn som erkänner alla människors lika värde oavsett trosuppfattning, kön, ursprung eller sexuell läggning.