Om Vitka

Från: Webster’s Dictionary (1913 online edition)
WITCH O.E. wicche, A.S. wicce (fem) wicca (masc); perhaps the same word as A.S. witiga, witga, a soothsayer; cf. Fries. wikke, a witch; L.G. wikken, to predict; Icel. vitki, a wizard, vitka, to bewitch.
Från: Isländsk svensk ordbok (Rabén Prisma)
VITKA bringa till förnuft

Från: Islenzk ordabok (Bödvarsson)
VITKA (fornnordisk betydelse) fremja galdur

Ordet finns också i Lokasenna där Oden beskylls av Loke att; såsom en vitka…

Vitkast – få förstånd, komma till medvetande, galdra